Verksamhetsberättelse & Underhållsplan

KÖS har arbetat fram en underhållsplan, först en kortsiktig och därefter en långsiktig, där många av våra ekonomiska mål kan säkerställas samtidigt som underhållet på området kan upprätthållas på ett bra sätt. Utöver detta så antas propositioner och motioner på våra årsmöten under förutsättningen att de genomförs när det är ekonomiskt möjligt – eller när det är möjligt att genomföra på bästa sätt, ekonomiskt, miljömässigt och ge värde för medlemmarna.