Träd

Träd är en viktig del av Koloniföreningen Östra Sommarstaden. Träden ger området en parklik känsla – och Malmö stad har planterat träd av olika slag på området. Träd är ett effektivt sätt att bidra till den biologiska mångfalden. Genom att utnyttja höjden och plantera olika sorter erbjuds många livsmiljöer åt fåglar och smådjur.

Många träd har också blommor och bär som är föda åt pollinatörer och fåglar. Fruktträd ger såklart också oss kolonister glädje.

I ett allt varmare klimat så bidrar träd med skugga och ger skydd mot extrema temperaturer och översvämningar. Perfekt för oss i Malmö som har det varmt och regnigt vår, sommar och höst.

Enligt föreningens ordningsregler får träd vara högst 4 meter. Detta gäller inte fruktträd som får vara högre. För fruktträd finns det ett undantag och det är valnöt. Detta är på grund av att Malmö stad inte tycker att valnöt är ett lämpligt träd för en kolonilott – valnöt släpper ut ett ämne i marken som påverkar andra växters upptag av vatten och näring, och det är inte bra på ett koloniområde där man vill odla. För odlingslotter arbetar Malmö stad med att få bort valnötterna, men för oss som har trädgårdskolonier gäller istället att träden får finnas kvar, men måste hållas höjdmässigt på högst fyra meter. En del kolonister har tagit ned sina valnötsträd, men det är inget krav från Malmö stad.

På området finns bland annat imponerande höga fruktträd som päron, äpple, plommon, hagtorn, körsbär och persikor.

Har du tagit ned ett träd? Det finns många smådjur, svampar och andra organismer som är beroende av död ved. Många av dessa arter har det svårt i allt mer städade och unga skogar och parker. Du kan gynna dem genom att lämna grova grenar i soliga lägen, eller lämna en hög stubbe av ett träd som inte överlevt. Många vedlevande insekter gör hål i veden som kan bli bostäder åt bin.