Policyer

Under 2023 arbetade en arbetsgrupp fram ett policydokument som gäller tillsammans med föreningens stadgar och ordningsregler. Policyerna kan ändras vid ett medlemsmöte till skillnad från stadgarna som kräver beslut om ändring på två möten.