Köpa & sälja

Östra Sommarstadens kolonistugor kan säljas och köpas. Malmö Stad äger marken som arrenderas ut till koloniföreningen. Genom medlemskap i föreningen arrenderar enskild kolonist sin kolonistuga. För detta krävs att Malmö Stads policy följs. Koloniföreningarnas stadgar styr vem som kan få arrendera en kolonistuga samt bli medlem i föreningen. Boende i Malmö Stad har möjlighet att bli medlem i föreningen. Försäljning av kolonistugor sker privat eller via mäklare och ses vanligtvis på Hemnet.