Frågor från Årsmöten & Halvårsmöten

Vid årsmötet 2022 lyftes en del frågor utanför protokollet, och här kan du läsa om dem:

Flisning & invasiva växter

Vid flisning av trädgårdsavfall uttrycktes en oro kring frågan om parkslide. Grunden är att invasiva växter inte ska läggas på risbingen. Men om parkslide ändå hamnar där ska riskera för att den kommer med vid flisningen minimeras. 

Föreningen har sedan 2020 en plan för hantering av Parkslide – men styrelsen beslutade ändå att inte flisa föreningens risbinge för att lägga på flisgången, utan köpte istället in flis.

Läs mer om föreningens arbete mot invasiva växter här.

Grönytevaktmästare

På frågan om varför det tagits in extern hjälp med att ta hand om de gemensamma delarna av området är det främst för att det blir mer hållbart att upphandla tjänsten än att själva stå med arbetsgivaransvar. Det har heller inte gått att rekrytera en egen grönvaktmästare till den ersättning vi kan avsätta. Nu får vi istället en kontinuitet med professionella trädgårdsmästare, utan att det kostar mer och utan att de inneboende motstånd som ideella krafter ibland kan utgöra vid längre uppdrag.

Detta visade sig stämma bra – men fungerade inte ändå. En del av entreprenörens vaktmästare var duktiga och flitiga, andra inte lika bra. I slutändan så var både styrelse och medlemmar missnöjda med resultatet och entreprenören sades upp till år 2024.

Vid årsmötet 2023 presenterades vad som är viktigt för medlemmarna utanför protokollet, här kan du se vilka aktiviteterna är:

Medlemsundersökning

Under året har föreningen genomfört en medlemsundersökning, för att ta tempen på föreningen. De fem mest betydelsefulla aktiviteterna föreningen kan genomföra är enligt er:

  • Midsommarfirande
  • Växtloppis
  • Öppen Trädgård
  • Glöggmingel på vintern
  • Föreläsning

Vid årsmötet 2024 presenterades arbetet med Miljödiplomeringen utanför protokollet:

Miljödiplomering

Arbetet går framåt i en rasande takt, och många medlemmar är engagerade!