Information om Skogsklematis

Under 2023 fick KÖS uppdraget av Malmö stad att kommande år påbörja arbeta med att motarbeta skogsklematis på koloniområdet. Skogsklematis finns idag både i våra trädgårdar och i vårt närområde.

Föreningen har informerat genom utskick i mejl och på anslagstavlorna vid ingångarna till området. I Malmö sprider skogsklematis sig invasivt och kommunen för en hård kamp att stoppa den.

År 2023 la Malmö 3,5 miljoner kronor på bekämpning av de arter som staden klassar som invasiva, varav 1,5 miljoner kronor gäller bekämpning av skogsklematis.

Än så länge klassas skogsklematisen inte som en invasiv art av Naturvårdsverket, men det är en art i ett expansivt skede och därför är våra åtgärder viktiga. Läs mer på Malmö stads hemsida.