Buskar

Buskar finns det gott om i våra trädgårdar och de kan fylla många funktioner och bidra till den biologiska mångfalden på området. Om de placeras rätt kan de skapa vindskydd och varma platser, vilket många bin, fjärilar och växter uppskattar. Ett vindskydd av buskar är alltid tillåtet medan byggda insynsskydd eller skärmväggar kräver tillstånd från föreningen och Malmö stad.

Buskar erbjuder också lämpliga boplatser för många djur, som alla de fåglar och igelkottar som finns på området. Pollen och nektar från blommor och bär ger viktig föda åt fåglar.

Låt gärna buskar stå tillsammans så att de bildar en sammanhängande och skyddad livsmiljö.

Mot gången får buskarna vara 120 centimeter höga. Mot din kolonigranne får växtligheten vara 180 cm, men tänk på att du ska kunna beskära eller klippa den så det inte sticker in till din granne.

När du beskurit dina buskar kan du antingen lämna materialet i föreningens risbinge eller kompostera det. Om du lämnar en hög med grenar i ett hörn kommer det locka till sig många småkryp. Rishögar ger både skydd och mat åt exempelvis groddjur, ödlor, fåglar och igelkottar. Undan för undan kommer grenarna förmultna. Du kan också göra ett risstaket.