KÖS Rekreation

I en medlemsundersökning uttryckte medlemmarna intresse för att föreningen ska fokusera på att ha en stor riktigt bra lekplats (på område B), lägga ner den mindre lekplatsen (på område A) och omvandla ytan till ett rekreationsområde eller utegym. Detta har föreningen lagt in i sin underhållsplan – och tills det närmar sig går det bra att komma in med förslag på vad ytan ska användas till, samtidigt som styrelsen arbetar med att titta på olika lösningar för exempelvis träning eller avkoppling på ytan.

Tills vidare är lekplats A fortfarande igång, underhålls och är säker och besiktigad precis som lekplats B.