Avfallssortering

Östra sommarstadens koloniförening erbjuder avfallssortering. På A sidan finns kärl för sortering av plast, papper, elektronik, matavfall, hushållssopor, glas, metall och batterier. På B sidan finns kärl för sortering av plast, paper, elektronik, glas, metall och batterier. Avfallssortering är en del av EU:s plan för hur vi ska hantera vårt avfall så att miljö och människor inte kommer till skada. Genom att sortera vårt avfall kan farliga ämnen tas hand om på ett säkert sätt. Därmed skyddas människor och miljö.


Avfallssorteringen är öppen under säsong 1 April – 31 Oktober och stängs därefter under vintertid.

https://www.youtube.com/watch?v=JdwO9lovBvk