KÖS Grönytor

Tidigare om åren hade föreningen en grönytevaktmästare – oftast en kolonist som fick en vaktmästarlön för att ta hand om föreningens grönytor. Intresset för tjänsten var lågt och svek oss helt för några år sedan, då vi istället tog in en utomstående entreprenör som tog hand om grönytorna under ett par år. Kontraktet med dem sades upp vid årsskiftet 2024 eftersom både vi i styrelsen och medlemmarna hade synpunkter på jobbet de utförde. Sedan 2024 tar vi återigen hand om alla våra grönytor på egen hand.

För att arbetet inte ska bli så stort och oöverskådligt som tidigare har vi infört en grönytegrupp som har fördelat arbetet i mindre beståndsdelar. Kanske kan du rensa en av föreningens rabatter i närheten av din koloni, vattna ett nyplanterat träd, kratta lite extra i en allmän gång eller klippa en av våra gräsmattor. Tanken är att många små insatser mynnar ut i ett välskött område.

Vi är otroligt tacksamma för alla insatser som görs in grönytegruppen – vill du vara med kan du mejla styrelsen så förmedlar vi kontakten vidare. Just nu har vi lyckats täcka in nästan alla små områden i föreningen.