Kolonirörelsens historia

Koloniträdgårdsrörelsen har sin bakgrund i den framväxande industrialismen och kom till Sverige via Danmark och Tyskland under slutet av 1800-talet.

Antalet invånare ökade i städerna och arbetarbefolkningen trängdes samman i mörka och osunda kvarter. Vilket resulterade i en längtan bort från bakgårdar och stenkolsrök, och det var nu som tanken om koloniträdgårdarna föddes.

Koloniträdgårdarna gav arbetarna och deras familjer bättre livskvalitet. Genom tillgång till en kolonilott kunde barnen vistas i frisk luft och familjen kunde odla sin egen mat. Detta kom att bli en viktig del av stadsbefolkningens livsmedelsförsörjning.

År 1921 anlades Östra sommarstadens koloniområde och hade sitt första år 98 medlemmar. Östra sommarstaden beläget på Johanneslust är idag ett av det äldst bevarade koloniområdet i Malmö stad. Till kolonisternas glädje byggdes år 1923 den gemensamma dansbanan och nu var det dags att damma av dansskorna. Året efter drogs det vatten till området med hänvisning till hönsförhållandet och 1928 byggdes föreningshuset på A sidan. Till 10-årsjubileet 1930 grusades alla gångar.