Brand & säkerhet

På Östra sommarstadens koloniområde finns det på A respektive B sidan hjärtstartare. Placering för hjärtstartarna är markerad på kartan. På varje kolonitomt finns vattenslangar att använda vid eventuell brand.