Sektion Miljö

Miljösektionen ansvarar för arbetet med att kunna miljödiplomera föreningen genom medlemsaktiviteter.

Sektionen har under 2024 hand om alla föreläsningar i föreningen, vilka går hand i hand med Koloniträdgårdsförbundets riktlinjer för Miljödiplomeringen. Under vintern 2023/2024 hölls studiecirkeln Skörda Regnvatten. Deltagarna i studiecirkeln har också varit på studiebesök i trädgården: Virentofta – Riksförbundet Svensk Trädgård (svensktradgard.se) och i varandras koloniträdgårdar för att inspirera varandra.

Förutom föreläsningarna blir det en heldag med aktiviteter den 18:e augusti tillsammans med Fritidssektionen & Boulesektionen, och säsongen avslutas med ett mustningssällskap som kommer till KÖS för att musta era äpplen.

Efter säsongen blir det en studiecirkel om Jord, siktet är inställt på Oktober-November.

Vilka är vi?

I Miljösektionen ingår idag Johan Lahti (B37), Ebba Reinicke (B4), Emma Kritzberg (A32), Magnus Oscarsson (A43) och Katarina Christiansen (A43).

Hur når man Miljösektionen för frågor, tips eller för att engagera sig? miljo.kosmalmo@gmail.com

Mer om miljödiplomering finns att läsa på Koloniträdgårdsförbundets hemsida.