Information om Kanadensiskt gullris

Under 2023 fick KÖS uppdraget av Malmö stad att börja arbeta med att få bort Kanadensiskt gullris från koloniområdet. Medlemmar i föreningen har informerat om detta i olika inlägg i sociala medier och föreningen har informerat genom utskick i mejl och på anslagstavlorna vid ingångarna till området.

Vill du veta mer kan du läsa mer på antingen FOR Fritidsodlingens riksorganisation eller på Naturvårdsverkets hemsida.