Hjärtstartare

På Koloniföreningen Östra Sommarstadens område finns det hjärtstartare utplacerade på både A- och B-sidan UNDER SÄSONG. Placering för hjärtstartarna är markerad på kartan. På varje kolonitomt finns vattenslangar att använda vid eventuell brand.