Site icon Östra sommarstaden

Avfallssortering

En miljödiplomerad förening reflekterar aktivt över sin resursförbrukning. Detta gäller både våra medlemmar och föreningens egen förbrukning.

Återbruk och delning är centrala ledord för varje medlem som vill bidra till mindre resursslöseri och överkonsumtion. Hållbara val, tagna med hänsyn till miljö och klimat, är ofta även bra för ekonomin. 

För kolonisten finns det flera områden – utöver det direkt naturnära – där kloka val kan minska belastningen på både miljö och plånbok:

Byggmaterial och färg bör väljas med omsorg. Idag genererar byggsektorn oerhörda mängder avfall, och att som kolonist vara återhållsam när det gäller att slänga och köpa nytt är en självklar besparing. Dagens ”moderna” färgtyper har visat sig vara den största utsläppskällan av mikroplaster i världshaven, med sannolikt mycket negativa konsekvenser för världens ekosystem. Det finns mycket goda, beprövade alternativ till den fossilbaserade färgen. Linoljefärg och slamfärg är baserade på naturliga ämnen, utan plastfärgernas kemiska tillsatser, och lämpar sig väl på koloniområdets stugor och trädgårdsinredning. Vårt koloniområde anlades innan de moderna färgerna uppfanns och blev standard, och att använda traditionella färger är också ett sätt att värna den kulturhistoriska miljön. 

 

Möjlighet att källsortera avfall finns på koloniområdet. Om sorteringen sköts rätt minskar mängden blandat avfall, vilket i sin tur kan leda till minskade kostnader för sophämtning. Idag sorteras avfall på både område A och B, där det är möjligt att sortera metall, papp, tidningar, glas, batterier, matavfall och restavfall. Vårt matavfall blir till biogas som används i kollektivtrafiken. 

Plast är oftast av fossilt ursprung och hör inte hemma i den miljövänliga trädgården. När plast i naturen bryts ner till mindre partiklar kan det tas upp och skada växter, djur och människor.

Endast hushållskemikalier med låg miljöpåverkan för disk, tvätt och rengöring får användas i föreningen – gråvattnet som då bildas kan användas för bevattning.

Exit mobile version