Östra sommarstadens ledning

Styrelsen

Östra sommarstadens styrelse består av sju förtroendevalda medlemmar i koloniföreningen. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter. Styrelsens uppdrag är att breda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. Kort sagt är styrelsen navet för samordning, beslut och uppföljning. 
Är du intresserad i att engagera dig i styrelsen är du välkommen att kontakta föreningens valberedning.
Ordförande
Victor Witt
Vice ordförande
Torun Jorde
Kassör
Margareta Janstad
Sekreterare
Anna olovsdotter lööv
Vice sekreterare
Johan Jungmann
Suppleant
Joacim Lundberg
Suppleant
Hanne romanus

Valberedning

Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna. Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till föreningens ledning. 

Är du intresserad av att engagera dig i vår gemenskap & föreningen, tveka inte att kontakta valberedningen.

Roger Nordin
Lolita Gunnerling
Kerstin Ingner