Site icon Östra sommarstaden

Östra sommarstadens ledning

Styrelsen

Östra sommarstadens styrelse består av sju förtroendevalda medlemmar i koloniföreningen.
 
En ordförande och en kassör väljs separat på årsmötet.
 
Därefter utser styrelsen inom sig vem som ska vara sekreterare och vice ordförande.  
 
Styrelsens uppdrag är att representera föreningen i olika sammanhang, och tillvarata kolonisternas intressen. Styrelsen ska också förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt se till att föreningen och medlemmarna följer gällande avtal med markägaren. Kort sagt är styrelsen navet för samordning, beslut och uppföljning. 
Är du intresserad i att engagera dig i styrelsen är du välkommen att kontakta föreningens valberedning.

Efter årsmötet 2024 ser styrelsen ut på följande sätt:

Ordförande, Johan Lahti B37

Kassör, Samira Sehic A65

Vice ordförande, Jan Fredin A63

Sekreterare, Margareta Janstad A36

Ledamot, Mats Svensson B43

Suppleant 1, Sven Lindeberg A21

Suppleant 2, Elisabeth Anstey B45

Valberedningen

Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, är reglerat i stadgarna. Valberedningen söker efter personer som utgör en bra representation av föreningens medlemmar – och som kan arbeta tillsammans med sina kunskaper och erfarenheter i styrelsen. 

På årsmötet 2024 valdes:

Katarina Christiansen A43 

Petra Lundgren A72

Revisorer

Årsmötet väljer vilka som ska vara föreningens revisorer. Två revisorer ska utses. Revisorerna granskar styrelsens arbete och föreningens räkenskaper. 

Är du intresserad av att vara en av föreningens revisorer, tveka inte att kontakta valberedningen.

Efter årsmötet 2024 är revisorerna:

Revisor Åsa Möller, A55

Revisor Göran Svensson, B31

Suppleant Roger Evertsson, A79

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version