Ordningsföreskrifter

Ambitionen är att Östra sommarstaden ska vara av sådan kvalité att både medlemmar samt besökare gärna tillbringar sin tid hos oss. För att ambitionen ska kunna förverkligas, krävs att samtliga medlemmar respekterar och förbinder sig att följa koloniföreningens beslutade ordningsföreskrifter. För den allmänna säkerheten och trevnaden i området gäller följande ordningsföreskrifter.