Site icon Östra sommarstaden

Vaktmästare

På Östra sommarstaden arbetar vaktmästare på uppdrag av styrelsen.

Regelbundet underhåll av allmänna och gemensamma ytor skapar en välkomnande miljö för både våra medlemmar och dagliga besökare.

Våra vaktmästare ansvarar för underhåll av grönområden, renhållning samt teknisk support.

Vi har en teknisk vaktmästare för vinterperioden och en för sommarperioden, just nu är det Heidi Åshammer som har båda perioderna – och är vår året-runt-vaktmästare. 

Vi har också en vaktmästare för rengöring och avfallstunnorna. Tidigare fanns det en grönyte-vaktmästare men nu sköts det av medlemmar i Grönytegruppen. 

Exit mobile version