Östra sommarstaden

Vaktmästare

På Östra sommarstaden arbetar vaktmästare på uppdrag av styrelsen. Regelbundet underhåll av allmänna och gemensamma ytor skapar en välkomnande miljö för både våra medlemmar och dagliga besökare. Våra vaktmästare ansvarar för underhåll av grönområden, renhållning samt teknisk support.

Teknisk – Vinter
Heidi Ashammer
Teknisk – sommar
Roger Nordin
Renhållning
Rolf Nilsson
Exit mobile version