Site icon Östra sommarstaden

Koloniidén & hållbarhet

En plats att odla på gör underverk för både individ och samhälle. Så var det när kolonirörelsen kom till Sverige i början på 1900-talet och så är det än idag. Så var det när föreningen grundades 1921, och så är det idag när vi arbetar för att vara en grön och hållbar oas som är tillgänglig för alla Malmö stads invånare.

Koloniträdgårdsföreningar har sina rötter i den folkrörelse som växte fram på kontinenten under 1800-talet med syfte att ge en bredare allmänhet möjlighet till odling, rekreation och social gemenskap. Inte bara de välförmedlade skulle ha tillgång till rekreation. Under hela 1900-talet har svenska stadsbor cyklat eller promenerat till sina kolonilotter för att odla grönsaker, bär och frukt. Kolonikulturen har alltid varit en blandning av nytta och nöje. Den förknippas ibland med krav på krattade gångar och ogräsfria lotter, men ger också många trevliga stunder med kaffekoppen under äppelträdet, umgänge med kolonigrannarna och kanske krocketspel med barnen på den pyttelilla gräsmattan.

Idag odlas inte samma mängder potatis som förr och nu har grillfesterna dragit in i koloniområdena. Fortfarande är kolonin en tillflykt för alla som bor i lägenhet och som längtar efter utomhusliv och växtlighet. Många av våra kolonister flyttar ut till sin lilla stuga när vattnet sätts på under våren och stannar tills det stängs av framåt hösten. Idag är det inte på grund av trångboddhet som kolonisterna lämnar sina lägenheter för att bo i sina små hus på en grönskande plätt, det är längtan efter att odla och slippa lägenhetens instängdhet.

Odling, rekreation och social gemenskap leder förstås till mer än social hållbarhet. I föreningens koloniområde odlas och lever många arter på en liten yta vilket gynnar biologiskt mångfald och klimatet. Våra kolonister odlar hållbart i cirkulära kretslopp för levande jordar och säkrar framtidens behov. I kampen mot klimatförändringarna är naturen vår främsta resurs. Våra städer behöver ökad tillgång till biologisk mångfald, naturlig vattenavrinning och olika ekosystemtjänster.

Koloniföreningen Östra Sommarstaden arbetar med hållbarhet på tre sätt, miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Det är odling i vår förening som skapar kraft i samhället och främjar genomförandet av de globala målen på lokal nivå, också detta både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Koloniområdet bidrar till en grön stad och en lång rad ekosystemtjänster som gynnar inte bara kolonister, utan hela Malmö i stort. Här på Östra Sommarstaden hjälper vi Malmö stad att uppnå de globala målen samtidigt som vi är en förening som också satsar på den sociala hållbarheten. Samtidigt har vi tillsammans med medlemmarna skapat förutsättningar och en långsiktigt hållbar ekonomisk förening.

Vi ligger nära Lokstallarna som håller på att utvecklas till en ny stadsdel och vill bidra till en hållbar planering och förvaltning och är övertygade om att stadsutveckling, odling och naturbevarande kan gå hand i hand.

Exit mobile version