Site icon Östra sommarstaden

KÖS Lekplats

På området finns en större lekplats, på Backen på B-sidan. Denna är öppen för alla medlemmar och för alla boende i närområdet. Lekplatsen besiktigas årligen och föreningens vaktmästare har i uppdrag att kontrollera den regelbundet för att hålla högsta möjliga säkerhet.

För att komma till Lekplats B går du in från Mölledalsgatan 5B och går rakt fram så långt du kan, så hittar du lekplatsen precis innan Boulebanan.

På området finns också en mindre lekplats, på A-sidan, denna är under avveckling och kommer bli antingen en yta för rekreation eller en lekplats för de allra yngsta.

Exit mobile version