Site icon Östra sommarstaden

Koloniföreningen Östra Sommarstadens historia

Koloniföreningen Östra Sommarstaden anlades år 1921. Första året hade föreningen 98 medlemmar.

Redan innan föreningen kom till hade det odlats i området – och ett av husen uppfördes innan föreningen kom till, det enda putsade huset i föreningen. Odlingslotterna var enkla och användes mestadels till odling av potatis. Liknande odlingslotter fanns längs flera av järnvägarna som gick in till Malmö på den tiden. Innan KÖS bildades var det främst Backaborna (de som bodde på Backarna) på Kirseberg som använde området och odlingslotterna till odling men många hade också skjul där de hade grisar, höns och kaniner. De här första lotterna hade tydlig inriktning mot odling och handlade till en betydande del om att motverka fattigdom och undernäring hos stadens invånare.

Bland några av potatisodlarna uppstod så tanken att bilda en riktig koloniförening. Man tillsatte en kommitté som uppvaktade Malmö Stad i frågan, och snart fick man hjälp av staden genom Arbetslöshets-Kommissionen som bidrog med arbetskraft för att anlägga området. Bland annat fick man dika ur en stor vattensamling i områdets södra del och fylla upp området för att kunna anlägga kolonilotterna. Det var också nu som arbetarrörelsen hade lyft fram att även mindre bemedlade hade behov av rekreation och koloniområden som uppfördes under 1920-talet kom att kallas för sommarstäder. Nu kanske du undrar över namnet, Östra Sommarstaden? Tidigare fanns det en annan sommarstad i Malmö, Södra Sommarstaden som låg vid Pildammsvägen med inte mindre än 400 lotter.

1923 byggdes den gemensamma dansbanan och nu var det dags att damma av dansskorna. 1924 drogs det vatten till området, men el fick området först 1983. 1928 byggdes Föreningshuset på A sidan. Till 10-årsjubileet 1930 grusades alla gångar. Så har det fortsatt och på området idag finns Festplatsen A98 där vi ses för att ha quiz-kvällar och karaoke, Backen där Sektion Boule spelar boule, Minigolfen och två lekplatser. 2022 skänkte och planterade Malmö Stad träd och buskar i områdets norra del. Malmö stad har utsett några av träden på området som särskilt bevarandevärda och tar själv hand om dessa. Malmö stad sköter om och beskär också de stora bokarna på området, ekarna (vid Runningen), tallarna (Backen) och kastanjerna (Minigolfen) vid behov.

Många av stugorna på området är från föreningens första år. Området har en gammal välbevarad stil, där många av stugorna ligger långt in på lotterna, vilket gör att många av de prunkande trädgårdarna är synliga för besökare. Området pekades på 1990-talet ut som lokalt kulturvårdsintresse i översiktsplanen.

Idag är Koloniföreningen Östra Sommarstaden ett av de äldsta bevarade områdena i Malmö. Koloniföreningen ligger i ett område utpekat som kulturhistoriskt särskilt värdefull i Malmö stads översiktsplan sedan 2018.

Exit mobile version