Vaktmästare

På Östra sommarstaden arbetar vaktmästare på uppdrag av styrelsen. Regelbundet underhåll av allmänna och gemensamma ytor skapar en välkomnande miljö för både våra medlemmar och dagliga besökare. Våra vaktmästare ansvarar för underhåll av grönområden, renhållning samt teknisk support.

Grönområden
Ina Manglind
Teknisk
Roger Nordin
Renhållning
Rolf Nilsson