Site icon Östra sommarstaden

Stadgar

Stadgar är grundstommen i koloniföreningen. Östra sommarstadens stadgar informerar medlemmar och förtroendevalda om grundläggande regler för föreningens verksamhet. Stadgarna är till för alla att ta del av och finns tillgängliga nedan.

Exit mobile version