Koloninytt

Här nedan kan du ta del av Östra sommarstadens månadsbrev ”koloninytt”. Genom månadsbrevet kommunicerar styrelsen allmän information som rör kolonisterna och koloniområdet.

2021: