Site icon Östra sommarstaden

Eldning & Grillning

ELDNING

Malmö stad tillåter inte eldning i någon form på koloniområdet, då öppen eld är en säkerhetsrisk och bildar hälsovådlig brandrök.

Att elda trädgårdsavfall för att göra biokol är därför inte ett möjligt alternativ, trots nyttan av den då skapade kolsänkan i koloniträdgården.

I linje med föreningens strävan mot miljödiplomering bör trädgårdsavfallet i första hand komposteras eller flisas ner, i andra hand transporteras bort från området.

Att all öppen eld är förbjuden enligt Malmö stad betyder att du inte heller får elda i eldfat, eldkorg eller liknande.

GRILLNING

En grillning som tar hänsyn till miljön utesluter den fossila tändvätskan, som bildar koldioxid vid förbränning och dessutom bidrar till att marknära ozon bildas. Även paraffinprodukter bör undvikas. 

Goda, miljömärkta alternativ finns, främst:

Kolresterna efter en ”miljövänlig” grillning kan grävas ner i marken och bli till jordförbättring.

Det är tillåtet att använda kol eller gasol till din grill, pizzaugn etc.

Exit mobile version